Det fanges nemlig mer stor torsk i fylket enn andre steder, melder Norges Råfisklag.

41,8 prosent av landet torsk var over 6,0 kg i Troms. Det betales i gjennomsnitt 15,82 kroner/kg for torsk over 1,0 kg med kr 15,82, opp 28 øre fra forrige uke i dette fylket. Andelen torsk over 6,0kg har økt noe i alle sonene sammenlignet med forrige uke. I snitt er det 24,0 prosent torsk over 6,0kg i fangstene, mot 20,9 prosent i forrige uke. En ser også at det fortsatt er mye småfallen torsk som landes i Vesterålen. På Helgeland har også andelen småfallen fisk økt fra 12,8 prosent i forrige uke til 24,6 prosent i inneværende uke. I samme område har ogs andelen torsk over 6,0kg økt fra 7,9 prosent til 15,1 prosent.

Snittpris i råfisklagets distrikt for all fersk torsk over 1 kg i inneværende uke er kr 15,55, opp 20 øre fra forrige uke.