Slotsvik er utdannet landskapsarkitekt, og har en lang og variert bakgrunn som leder av tyngre kompetansemiljø, blant annet som distriktssjef i Statens vegvesen, melder Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Kystverket er landets etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og samferdsel til sjøs, med ansvar for navigasjonsinstallasjoner, lostjeneste, trafikkontroll, statens beredskap mot akutt forurensning (oljevernberedskap), fiskerihavner og farledstiltak. Virksomheten dekker også maritim sektor av Nasjonal transportplan og forvaltningsoppgaver i tilknytning til lovverk for havner, farleder og losplikt. Kystverket er underlagt Fiskeri- og kystdepartementet, har ca. 1000 tilsette og er organisert med hovedkontor i Ålesund og inndelt i fem regioner langs kysten.