- Kvotene fører til at det er langt mindre villfanget rensefisk på markedet enn i fjor, fastslår rådgiver i Råfisklaget i Kristiansund, Julian Vangen.

Omsetninga av leppefisk i området Helgeland-Nordmøre tok seg opp siste uke og utgjorde totalt 16.378 kg, til en verdi 7,2 millioner kroner. Men nå er det altså stopp. Også rundt Sør-Norge er leppefiskkvotene oppfisket, og årets kvantum er betydelig lavere enn i fjor.

- Hva dette har å si for oppdrettsnæringa, skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Man har jo startet oppdrett av rensefisk, så den villfangne fisken utgjør ikke hele tilgangen, dessuten har vi jo ikke oppdrettsvekst akkurat nå. Men uansett; markedssituasjonen er god, leppefisken blir solgt, fastslår Vangen.