- Dette har med responsen på ekkoloddet å gjøre. Det er små forskjeller i ekkodete fra art til art, Vi lagere en profil for hver art, som systemet gjenkjenner, sier Furuno-ingeniør Kjell Almås til Kyst og Fjord.

- Er det flere arter i samme stim, vil den også kunne fortelle hvor mange prosent det er av hver art. En stim som ser lovende ut, kan vise seg å inneholde alt for stor innblanding av en uønsket art. Ekkoloddet kan altså være med og hindre at verdifulle ressurser går i kverna, sier han.

Testet ut i Norge

Internasjonale Furuno har base i Japan og er ellers lokalisert en rekke steder på kloden. Mye utvikles sentralt, men når det gjelder artsgjenkjennelse må teknologien utvikles der fisken står. Testing på arter i Nordøst-Atlanteren ble utført i norske farvann, av Kjell Almås hans kolleger.

Optimaliserer fiskerier

- Vi ser at denne elektronikken blir enormt viktig for å optimalisere fiskeriet. Ved siden av å artsbestemme, kan loddet også forteller om gjennomsnittsstørrelsen, altså helt nye anvendelser på en velbrukt oppfinnelse.