EU, Færøyane og Norge ble fredag enige om en makrellavtale for 2015. Avtalen innebærer en totalkvote på 1 054 000 tonn makrell i 2015 som er et par hundretusen tonn lavere enn årets kvote.

Kutt i kvoten

Avtalen betyr at norsk kvote blir i overkant av 237 000 tonn. I 2014 var den 279 000 tonn.

EU får 519 512 tonn og Færøyene 132 814 tonn. Det er avsatt 164 424 tonn for fiske av andre land.

Fornøyd, tross Island

- Jeg er glad for at vi har lyktes å få på plass felles forvaltning av makrellbestanden mellom tre av kyststatene, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg hadde selvsagt helst sett at også Island var en del av avtalen, men vi kan fremdeles leve godt med en trepartsavtale, sier ministeren.

Hun framholder at det er viktig for Norge å sikre en ansvarlig forvaltning av makrellen. Når det i møtet mellom alle kyststatene viste seg ikke å være mulig å oppnå enighet, så er man fra norsk side fornøyd med en trepartsavtale.

I 2014 var avtalt kvote 1 240 000 tonn.