Fiskere med fartøy under 11 meter kan fiske fritt etter både sei og torsk til neste år. Det har Fiskeri- og Kystdepartementet besluttet. Om det er glede blant fiskerne i åpen gruppe, er det misnøye blant fiskerne i den litt større flåten. Anders Remøy er en av de som reagerer:

- Alle fartøy under11 meterhar altså fått fritt fiske på torsk i 2014. Vi som er over11 mhar kvotebegrensninger. Selv de som er på gruppe 2 under11 meterhar mer å fiske enn vi som har kjøpt kvoter, sier han og lurer på hvor kompetansen er i fiskeriavdelingen, meddeler han i en epost til Kyst og Fjord.

Det blir fritt torskefiske til neste år for hele kystflåten med faktisk lengde under11 meter. Dette gjelder både fiskere i lukket gruppe og i åpen gruppe. Tilsammen utgjorde restkvoten for de to gruppene mellom 18.000 og 19.000 tonn torsk.

Når det gjelder hysa, så blir det lave kvoter til neste år, selv om det også her er betydelige restkvoter igjen fra 2013.