Departementet griper inn i inndragningssaken mot «Leander»