Fire ganger har de fått skrei i planktonhåven som brukes til å samle inn torskeegg. På det meste var det ni store torsker i håven.

– Vi er egentlig ute etter fiskeegg, men de trenger ikke være så ferske at de er gytt rett i håven!

Det sier forskningstekniker Ragni Olssøn om fangsten til Havforskningsinstituttets nettsider.

– På den aktuelle stasjonen sto skreien så tett at vi måtte gjøre tre forsøk med håven før vi ga opp. Det var skrei i håven i hvert trekk, og på det meste var det altså ni stykker som hadde funnet vegen inn i den. Og hannene var i absolutt flertall, sier hun uten å utdype det nærmere.

Liten maskevidde

Olssøn sier det er godt gjort at ni store torsker har funnet vegen inn i håven samtidig.

– Håven har en åpningsdiameter på 50 cm og ei maskevidde på 0,18 millimeter, forteller Olssøn.

– Altså langt under lovlig maskevidde?

– Det man trygt si.

Til sammen fire ganger har det kommet skrei i planktonhåven, og toktleder Erik Berg sier han aldri har vært borti lignende tilfeller.

– Jeg har snakka med kolleger som forteller at de har gjort tilsvarende «fangst» med planktonhåven, men da er det snakk en eller to fisker, og det kan gå år mellom hver gang. De har iallfall ikke opplevd å få torsk i tre håvtrekk på rad, sier han.

Utvidet

Årets skreitokt skal som vanlig kartlegge hvor mye gytemoden nordøstarktisk torsk som har funnet vegen til norskekysten. Toktet starta i Tromsø 16. mars og har fulgt de samme kartlinjene som ved tidligere tokt.

– Ut fra dette skal vi anslå hvor stor gytebestanden er. Vi skal også, som vanlig, se på gytinga, hvor langt den har kommet, anslå mengden torskeegg i forhold til areal og se hvordan torskeeggene utvikler seg, sier Berg.

Han forteller også at toktet har blitt utvida i forhold til tidligere, blant annet i forbindelse med Kilo (Kunnskapsinnhenting i Lofoten og Vesterålen).

– Derfor skal vi også samle inn egg fra andre torskefisker, som sei, hyse og hvitting, forteller han.