Sildeeksporten lå i første halvår av 2020 på samme nivå som i fjor; 154 000 tonn. Men prisutvikling og valuta gjorde at verdien økte med hele 30 prosent, til 1,8 milliarder kroner i første halvår.

Polen, Litauen og Egypt var de viktigste markedene for norsk sild i første halvår 2020.

- Vi kan trygt si at første halvår har vært godt for norsk sild. Hvis vi måler i amerikanske dollar, er gjennomsnittsprisen omtrent 15 prosent høyere hittil i år enn i fjor, mens den er 30 prosent høyere målt i norske kroner, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

Makrellen i taket

Når det gjelder makrellen omtaler sjømatrådet første halvår som en «boom». Norge eksporterte 117 000 tonn makrell til en verdi av 2 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 44 prosent, og en verdivekst på 47 prosent.

Kina, Sør-Korea og Japan var største markeder for norsk makrell i første halvår.

- Eksportverdien av makrell hittil i år er den høyeste som noensinne er målt. Dette skyldes i stor grad en kraftig økning i eksportvolumet, noe som kan forklares gjennom økte landinger av makrell i Norge av utenlandske fartøy. Gjennomsnittlig eksportpris hittil i år er tilnærmet uendret målt i norske kroner, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

Sterk vekst i Japan

Japan er en av driverne for den sterke utviklingen av makrelleksporten, og i dette markedet har første del av 2020 vært preget av stor vekst, med 44 prosent økning i volum og 46 prosent økning av verdien.

- Som i mange andre land førte koronafrykten til hamstring også i Japan, og det ble økt fokus på sunn og holdbar mat. Mens vi her hjemme spiser relativt lite makrell, går makrellkonsumet oppover i Japan. Makrell på boks har blant annet blitt langt mer populær enn tunfisk på boks i Japan, nettopp fordi det er sunt og kan oppbevares i lang tid, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea, Gunvar L. Wie.