Lokaliteten drives av Isqueen AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett i området må unngå spredning av sykdommen, melder Mattilsynet på sine nettsider.

Den 10. mars stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved Geiterøya I samt analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er underlagt forskrift om kontrollområde, ILA, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, lenke til området: ILA kontrollområde Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner.

Et kontrollområde etableres for å forebygge, begrense og bekjempe ILA og består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone. Kontrollområdet medfører restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anleggene i havområdet. Nåværende kontrollområde består kun av en overvåkningssone. Grensene for kontrollområdet vil bli revidert som følge av påvisning av ILA ved Geiterøya I. Dette innebærer også opprettelse av en ny bekjempelsessone omkring lokaliteten.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.