Avtalen gir norske fiskere 2 200 tonn lange/blålange, 1 801 tonn brosme, 150 tonn sei og 800 tonn andre arter som bifangst. Dessuten har Norge fått en makrellkvote på 5 979 tonn, som kan fiskes både i færøysk, norsk og internasjonal sone. Norske fartøy kan også fiske opp til 32 640 tonn av den norske kolmulekvoten for 2018 i færøyske farvann.

Til gjengjeld får Færøyene en kvote på 4 610 tonn torsk, 1 075 tonn hyse, 500 tonn sei og 200 tonn andre arter som bifangst, som kan tas i hele den norske økonomiske sonen, det vil si i nord. I tillegg kommer fisken Færøyene har fått gjennom bytteavtalen med Russland; 3 755 tonn torsk og 325 tonn hyse.

- Jeg synes det er bra at vi har fått på plass en avtale som gir norske fiskere kvoter og adgang i færøysk sone også i 2018. Dette er viktig for norske fiskere, sier fiskeriminister Per Sandberg.