Området fra Tromsø til Øst-Finnmark skal dekkes med de to fartøyene «Vendla» og «Rødholmen». Sistnevnte gikk ut sist torsdag og har gjort akustiske målinger fra Tromsø-området og nordøstover. «Vendla» startet mandag, og skal gjøre prøvefiske langs samme streker som «Rødholmen» har loddet.

«Rødholmen» registrerte ikke lodde utenfor Troms, og de så ikke lodde på de akustiske instrumentene sine før de kom til området utenfor Sørøya i Finnmark.

– Det er registrert lodde i mageprøver fra torsk som er tatt i Hammerfest-området. Derfor kommer ikke «Vendla» til å starte sin del av kartlegginga før vi kommer til området ved Sørøya, sier toktleder Hector Peña i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Både «Vendla» og «Rødholmen» kommer til å holde seg nært kysten i løpet av toktet.

– Det er fordi vi ønsker å treffe på lodda i gyteperioden, og da mener vi det er best å gjennomføre toktet i et kystnært område i stedet for å leite etter den mens den er på veg til gyteområdene. Vi har også tatt i bruk ei ganske ny toktutforming for å dekke et størst mulig område. Vi går rett og slett i et sikk-sakk mønster som er mer effektivt enn den vanlige toktutforminga for denne typen tokt, sier Peña.