I Tromsø måtte 40-50 mann fra skutene på kursbenken for å skolere seg for fangsting av sel. Selfangstkurs.

Fra MS Kvitungen av Tromsø var hele mannskapet med. Det måtte også mannskapet på de tre andre båtene som skal delta også.

Håper på rask tur

De som Kyst og Fjord snakket med håpet på en rask tur med lett fangsting. Store konsentrasjoner på små områder.

Det er mye som skal klargjøres før overfarten. Utstyr, proviant, bunkers og lignende. Kokken er en viktig brikke ombord. Han skal sørge for god forpleining til et hardt arbeidende mannskap.

Forventer stor bestand

På grunn av liten uttak av sel de siste år, mener man at bestanden er veldig stor. Kanskje den er lettere å fangste på i år en tidligere.

Så til de som venter på svever og biff av sel, kan se lyst på det når skutene kommer tilbake i slutten av april i begynnelsen av mai i år.