Midt under teinedragingen fikk båten kraftig slagside og på kort tid kantret og sank «Camilla Elise». De mener arbeidstøyet bidro til at det gikk bra.

Reder Osvald Bakke forteller at båten hadde litt slagside til styrbord, men at det er normalt under teinedraging og ikke ga grunn til umiddelbar bekymring. Etter hvert økte slagsiden ytterligere til tross for at de forsøkte å flytte utstyr og vekt over til babord side i båten. De lyktes ikke å rette opp båten og Bakke bad mannskapet gjøre seg klar til å forlate båten.

Gikk fort

Med rekkverket under vann ga han ordre om å forlate båten og alle tre hoppet i havet. Fra det tidspunkt de konstaterte at dette ville ende galt og til de lå i sjøen, gikk det bare noen få minutter.

Mannskapet fikk erfare at de fløt veldig godt i sjøen med flyteplagg på. Den yngste av mannskapet, Sebastian Hopshaug, uttrykte det veldig klart:

- Jeg reiser ikke ut på fiskebåt igjen uten flyteplagg på, sier han til Norges Fiskarlags nettsider.

Forliset skjedde i slutten av august og de tre krabbefiskerne svømte i land på nærmeste holme og ble etter kort tid hentet av mannskapet på RS «Harald V».

Ikke tid til drakt

- Overlevingsdrakt er uten tvil det beste hjelpemidlet når en må forlate båten og hoppe i havet. Rett montert holder den oss tørr og flytende, sier Osvald Bakke.

Erfaring viser at det under kritiske hendelser, spesielt på mindre fartøy ofte går veldig fort når noe skjer. Da kan det rett og slett være snakk om for liten tid til å hente frem overleveringsdrakten - og ikke minst få den på seg.

Osvald Bakke sier erfaringen hans etter forliset er at flyteplagget har bidratt til å gi fiskere på dekk et godt sikkerhetsplagg i det daglige arbeidet.