Av 70 tonn rognkjeks omsatt i uke 21, var 24 tonn omsatt som rogn og 47 tonn som rund rognkjeks. 80 båter hadde leveranser av rognkjeksrogn, og 24 av rund rognkjeks. Av rognkvantumet var 15 tonn levert til 7 kjøpere i Troms, og altså mindre kvanta i øvrige soner. Også for rund rognkjeks dominerte Troms med 27 tonn, i tillegg var 18 tonn levert i Vest-Finnmark, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.