- Sjømatnæringen vil være en viktig motor i norsk næringsliv i årene som kommer. Derfor er det så viktig at regjeringen får i gang utviklingstillatelser, slik at bedriftene kan prøve ut nye og bedre teknologier, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I november 2015 innførte regjeringen en ordning med utviklingstillatelser, som skal la oppdrettere få prøve ut ny teknologi. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt retningslinjer som skal sikre en effektiv og forutsigbar søknadsbehandling.

- Fiskeridirektoratet har allerede mottatt noen søknader om utviklingstillatelser, men vi vil ha flere. Her kan vi skape mange trygge, gode arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Retningslinjene er en veiledning både for Fiskeridirektoratet, som behandler søknadene, og for søkerne.