Undervisningsfartøyet skal brukes av elevene som går naturbruk blå linje på Gibostad. Senja videregående skole er en av landets største naturbruksskoler, og det går i alt ca. 90 elever på blå linje.

-Skolen og fylkeskommunen har jobbet med fornying av eksisterende undervisningsfartøy i en årrekke. Dette er viktig for å sikre moderne utstyr i opplæringa, og det gir faget, skolen og elevene et skikkelig løft, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Teknisk utvikling

-Med et nytt opplæringsfartøy vil vi kunne videreutvikle den praktiske opplæringa for elevene som går på blå linje. Den tekniske utviklinga på fartøyssiden går fort, og vi er svært glade for at vi kan fornye oss, også på dette området, sier rektor Stein-Erik Svendsen.

-I hele prosessen med utvikling av nytt fartøy har fokus vært på hvordan vi kan gi elevene en best mulig opplæring på moderne utstyr. I tillegg har det vært svært viktig for oss å ha høyt fokus på lave utslipp. Derfor er vi glade for at vi nå har bestilt et fartøy som i daglig drift skal gå kun på strøm, avslutter rektor.

Elektrisk

Det nye fartøyet, som har en lengde på 12 meter og en bredde på 4,3 meter, har installert en stor batteripakke som er dimensjonert for at daglig drift skal være 100 prosent elektrisk. Dersom det er behov for lengre seilaser har fartøyet også en dieselmotor som kan stå for framdrift. Polarkonsult AS i Harstad har bistått skolen og fylkeskommunen i utarbeiding av konkurransegrunnlag og kontraktsspesifikasjon, og etter anbudsprosess og forhandlinger har det nå blitt underskrevet kontrakt med Selfa Arctic.

-Dette er et fantastisk oppdrag å få for Selfa og vi ser på det som enda en bekreftelse på at vi har framtidsrettet teknologi som egner seg særdeles godt for fartøy i kystnær drift. Troms og Finnmark fylkeskommune har kjørt en ryddig og grundig prosess, og vi kommer til å ende opp med et veldig framtidsrettet fartøy med en svært grønn profil. Vi er glade for at elevene ved Senja videregående skole skal få opplæring på et fartøy fra oss, et fartøy med minimale utslipp, og et fartøy der fokus på arbeidsmiljø og råvarebehandling er helt på topp, sier Ivar Jakobsen, avdelingsleder nybygg hos Selfa Arctic.

Framtida vår

-Jeg er glad for at vi i fylkeskommunen bidrar til både næringa og ikke minst ungdommen som skal satse og leve av fiskeri i nord. For oss som bor i Troms og Finnmark er dette ei viktig framtidsnæring å rekruttere til, avslutter fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).