Den siste uken er det betalt en gjennomsnittspris for torsken på hele 25,60 viser Norges Råfisklags prisbarometer. I Øst-Finnmark har tilsvarende pris vært på kroner 22,23 i uke 22.

Nå har prisene en klar sammenheng med tilgangene på torsk og betyr at det kun er beskjedne fangster som tas og som produsentene må konkurrere knallhardt om.

I Nordland og Troms er torskesesongen definitivt over. Her er det blåkveitefisket som dominerer. Prisbarometeret viser at fangstene i Troms har oppnådd en gjennomsnittspris på 30 kroner kiloen den siste uken, mens tilsvarende tall for Vesterålen og Lofoten/salten har vært på henholdsvis kroner 29,60 og 30,44.