Freddy Ludvik Larsen, Altaposten

Mandag ble det kjent at den rødgrønne regjeringen vil åpne for Equinors planer om elektrifisering av Melkøya.

Tirsdag bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) satsningen gjennom en pressekonferanse ved nettopp Equinor i Hammerfest.

– Regjeringen har besluttet å godkjenne de endrete utbyggingsplanene for Snøhvit Future-prosjektet, og gi konsesjon for en ny 420 KW ledning fra Skaidi til Hyggevatn, og derfra en 132 KW ledning fra Hyggevatn til Melkøya, sier statsministeren, og fortsetter:

– Samtidig vil vi prioritere utbygging av nettet mot øst til Varangerbotn. Og vi vil komme i gang med å behandle med prioritet søknader om utbygging av fornybar energi i Finnmark.

Energiomleggingen skal først skje fra 1. januar 2030. I følge de tre ministrene vil dette utløse investeringer på 13 milliarder kroner. Statsministeren sier satsningen er en todelt beslutning.

– Dette er en todelt beslutning. Å si ja til prosjektet som er planlagt, men også å si ja til kraft- industri og nettløft for regionen, gir grunnlag for Nord-Norges største industrianlegg, Hammerfest LNG.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) forsikrer at prosjektet ikke vil komme i konflikt med reindrift- og fiskeriinteressene i nord.

– Prosjektet for nett og kraft skal ikke gå på bekostning av reindriftas rettigheter. etter artikkel 27 i konsesjon om sivile og politiske rettigheter.

– Og skal vi sette i gang med havvind er det med en forutsetning at det skjer i samsvar med fiskeriinteressene, forsikret Aasland.

Dette er punktene i Melkøya-pakken:

* Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 øke minst like mye som den planlagte økningen i kraftforbruk ved gassanlegget, forutsatt konsesjon.

* Ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt konsesjon.

* Det er gitt konsesjon til en ny 54 kilometer lang kraftledning fra Skaidi på Finnmarksvidda til Hyggevatn utenfor Hammerfest og en mindre kraftledning fra Hyggevatn til Melkøya. Ifølge Statnetts områdeplan kan denne først stå ferdig i 2032.

* Det eksisterende gasskraftverket på Melkøya kan driftes fram til konsesjonstiden for anlegget utløper, dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier at det er nødvendig.

* Prosjekter for nett og kraft skal ikke gå på bekostning av reindriftas rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Dette er et helt sentralt spørsmål i konsesjonsbehandlingen.