- Vi har en opsjonsavtale om kjøp, men kommer ikke til å ta stilling til denne før over sommeren, sier daglig leder Dagfinn Skavø til Kyst og Fjord.

Polsk arbeidskraft

Selskapet med adresse Vigra utenfor Ålesund tar turen nordover i neste uke for å sette opp bemanningsplaner og planlegge drifta.

- Det blir polsk arbeidskraft, blant annet ansetter vi folk som jobbet på dette bruket sist sommer, sier han.

Tradisjonell drift

Skavø sier at drifta blir nokså tradisjonell, med kjøp av fisk fra kystflåten, og ferskpakking for markeder i Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia. – Det blir mye skreipakking, og så får vi se hva vi får av hyse og sei på tampen, sier han. Selskapet ble nylig godkjent skreipakker av Norges Sjømatråd i 2015.

Til egen fabrikk

Noe av råstoffet fra Henningsvær vil også gå til selskapets foredlingsanlegg i Gdynia, avhengig av om det er garnfisk, snurrevad eller linefisk de får på land i Henningsvær. Til Gdynia, hvor selskapet ble etablert i 1996, kommer råstoff fra både Østersjøen og Barentshavet, her foredles blant annet torsk, sei, flyndre, brisling og sild.

LES MER I PAPIRAVISA