Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Det har fått enkelte lokale fiskere til å reagere. Det lokale fiskarlaget skal ha skrevet et brev på bakgrunn av at lokaliteten i løpet av inneværende år vil bli benyttet til oppdrett.

Flakstadvåg Laks AS har Brødrene Karlsen AS på Husøy som den største eieren.

Selskapet fikk området ved Hundbergan godkjent allerede i 2012, men har ikke benyttet seg av den av ulike årsaker blant annet problemer med lus, sier administrerende direktør Roy Alapnes til Troms Folkeblad.

En lokal kilde i fiskerimiljøet på Husøya mener at det ikke er stor motstand i bygda i forhold til at Flakstadvåg Laks AS benytter seg av denne lokaliteten.

- Hvis vi skulle protestert, så skulle vi gjort det i 2012 og ikke nå, mener han.

Det har blitt fokus på oppdrett i fjorden all den stund av Norwegian Royal Salmon har søkt om å få drive oppdrett lenger ut i den samme Øyfjorden.

Det omsøkte anlegget ute i fjorden vil, dersom det blir gitt tillatelse, kunne ha tre ganger så mye biomase som ved Hundbergan.