- Det har vært stor enighet innad i gruppen, vi har utfylt hverandre på en god måte og det har ikke vært noen kontroverser over hodet. Mikal har vært en viktig bidragsyter i arbeidet, sier Pedersen, som beklager at Steffensen har trukket seg.

Vil ikke vise brevet

Brevet der Mikal Steffensen informerer de andre medlemmene i denne offentlige nemnda og kopi til Fiskeridirektoratet, vil han likevel ikke vise.

Pedersen fastholder at dette er et privat brev, som han ikke kan sende videre eller kommentere overfor pressen.

- Jeg tror ikke det at Mikal trekker seg svekker nemnda. Så snart som mulig vil overordnet myndighet oppnevne en etterfølger.

Tida strakk ikke til

Det er en uke siden det ble kjent at den profilerte fiskeren fra Øksnes trekker seg fra nemnda. Han har selv beskrevet utmeldingen med at hans tid ikke har strukket til.