Den økte omsetningen for norske båter er på 3,4 milliarder kroner, fordelt med pluss på 2,5 på fersk- og 0,9 på frystomsetningen. Frystomsetningen pr uke 50 i år er på 6.528 millioner kroner, mens ferskomsetningen er oppe i 8.368 millioner kroner. Omsetningen av fryst torsk pr uke 50 i år er på 3.111 millioner kroner mot 2.562 millioner kroner til samme tid i fjor, av redusert kvantum til 97.209 mot fjorårets 112.960 tonn. Også når det gjelder omsetningen av fersklevert råstoff, er torskekvantumet redusert, men likevel er det torsken som drar mest opp i verdi pga. økte priser. Kvantum fersk torsk omsatt så langt er 210.153 tonn, mot 217.735 tonn til samme tid i fjor, mens verdien er opp fra 3.574 til 5.141 millioner kroner.

Råfisklagets omsetning i uke 50 er på 287 millioner kroner, opp fra 180 millioner kroner uka før. I tallet for uke 50 inngår 15 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod dermed for 272 millioner kroner, fordelt med 79 millioner kroner på fersk og 193 millioner kroner på fryst råstoff.

Tilsvarende for uke 50 i fjor var omsetninga 350 millioner kroner, av det var 30 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 320 millioner kroner var fordelt med 68 på fersk og 251 på fryst råstoff.

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 50 utgjorde 79 millioner kroner, opp fra 71 millioner kroner uka før. Torsk, sei og kveite var størst i verdi med 9-35 millioner kroner på hver. Bak de 3 kom kongekrabben med ukeomsetning på 7 millioner kroner.

Torsk for 35 millioner

Omsetningen av fersk torsk utgjorde 1.320 tonn til verdi 35 millioner kroner, opp fra 1.080 tonn og 27 millioner kroner uken før. Line/autoline stod for 600 tonn, 360 tonn på garn, 230 tonn på snurrevad og 120 tonn var tatt på trål. Det var reduksjon for garn, ellers økte leveranser for øvrige redskaper fra uka før. 520 tonn av linetorsken var levert i Øst-Finnmark. 200 av de 360 tonnene garntorsk var levert i Vest-Finnmark, og 120 tonn i Troms. Av de 230 tonnene fra snurrevad var 180 tonn levert i Vest-Finnmark. Tråltorsken var levert i Øst-Finnmark. Av totalt 1.320 tonn fersk torsk omsatt i uke 50 var 680 tonn levert i Øst-Finnmark, 440 tonn i Vest-Finnmark, 130 tonn i Troms og 40 tonn i Vesterålen.

1350 tonn sei

Omsetningen av fersk sei i uke 50 utgjorde 1.350 tonn til verdi 17 millioner kroner. En økning fra 1.273 tonn/ 16,1 millioner kroner uken før. Vesterålen er største sone med 584 tonn, hvorav snurrevad stod for 355 tonn og garn 225 tonn. Deretter følger Vest-Finnmark med 383 tonn, hvorav 207 fra snurrevad og 172 tonn fra garn.

266 tonn hyse

Kvantumet fersklevert hyse i uke 50 var 266 tonn til verdi 3,4 millioner kroner. Ned fra 275 tonn/ 3,5 millioner kroner uken før. Størst aktivitet i Øst-Finnmark med 113 tonn hvorav line/autoline stod for den største delen av kvantumet med 97 tonn av totalen. Deretter følger Vest-Finnmark med 65 tonn, hvorav 47 tonn kom fra snurrevad.

Krabbe for syv millioner

I løpet av uke 50 ble det omsatt 20 tonn kongekrabbe til verdi 6,98 millioner kroner. Ned fra 26 tonn/ 9 millioner kroner uken før. 18 tonn tatt i det regulerte fisket av 78 fartøy, og 2,4 tonn ble tatt i det uregulerte fisket av 73 fartøy. Gjennomsnittsprisen for A-kvalitets hannkrabbe fra det regulerte fisket var 374 kr/kg.

170 tonn kveite

Fangsten av fersk kveite i uke 50 utgjorde 170 tonn til en verdi av 9,3 millioner kroner. En økning fra 129 tonn/ 7,1 millioner kroner uken før, men ikke helt opp i årets rekordomsetning på 179 tonn/ 10,2 millioner kroner. 443 fartøy deltok. Det ble levert mest i Vest-Finnmark med 56 tonn, hvorav 33 tonn i Øksfjord.

44 tonn breiflabb

I løpet av uke 50 ble det levert 44 tonn fersk breiflabb til en verdi av 1,3 millioner kroner. Ned fra 49 tonn/ 1,4 millioner kroner. Det meste denne uken er levert i Lofoten/Salten som står for 15 tonn, deretter følger Vesterålen med 6 tonn, Helgeland med 6 tonn, kvanta under 5 tonn i resterende soner.