Norges Råfisklag og fiskeindustrien klarte ikke under dagens drøftelser å bli enige om vinterens nye minstepriser for fisk.

Det heter det i en felles pressemelding som er signert Råfisklags-direktøren Trygve Myrvang og hans motpart i FHL-industri, direktør Sverre Johansen.

- Avstanden mellom partene var for stor og industrien valgte derfor å ta et brudd.

Det tas sikte på å gjennomføre en snarlig mekling, heter det i pressemeldingen.