Medlemslaget vedtok tidlig å avlyse det ordinære årsmøtet, som var planlagt i mai 2020. Det ble åpnet for digitalt videomøte, men man endte på en løsning der informasjon ble sendt ut elektronisk med en svarfrist til de valgte utsendingene, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Utsendingene fikk tilsendt årsmelding, regnskap og innstilling fra valgkomiteen. Det ble bli satt en tidsfrist på 14 dager for å komme med spørsmål og tilbakemeldinger til styret og administrasjon. Som følge av at ingen hadde innvendinger til forslag til vedtak, ble årsmøtet godkjent og protokoll underskrevet av valgte personer.

Valg

Styrets forslag til vedtak var at årsmøtet godkjenner at alle valg utsettes til neste årsmøte som skal avholdes juni 2021. Utsendinger til årsmøtene i Norges Råfisklag og Fiskernes Agnforsyning i mai 2021 blir de samme som var valgt til årsmøtene i 2020 på grunn av at årsmøtet i Fiskarlaget Midt-Norge gjennomføres etter disse årsmøtene.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Du kan se godkjent protokoll og årsmeldingen for 2018-2019 på Fiskarlaget Midt-Norges dokumentside på Fiskarlaget.no