Rømmingen skjedde ved selskapets anlegg på Ørjavik i Hustadvika mandag 4. juli. Fiskeridirektoratet gikk ut med meldingen fredag 15. juli, og opplyste her at det var oppdaget skader på ei merd som inneholdt 14.000 kveiter.

Hvor mange som rømte er uklart, men fram til fredag var det ifølge direktoratet gjenfanget 946 kveiter. Endelig antall fisk på avveie vil bli klart i løpet av august når resten av merden er slaktet ut.

Fisken er oppgitt å ha ei snittvekt på 6 kg, men mye av den gjenfangede fisken er ifølge direktoratet 3 til 4 kilo.

Fiskeridirektoratet har vært på inspeksjon på lokaliteten, og følger opp saken.