Norges Råfisklag meldte 19.04.2013, at Finnmark ble definert som overskuddsområde for torsk med hensyn til bruk av føringstilskudd, med virkning for omsetning fra og med mandag 22. april 2013 og inntil videre.

Nå har Norges Råfisklags arbeidsutvalg har vedtatt at ordningen opphører.