NVG-sild:

Sildebåtene, og da i hovedsak den minste flåte, satte kursen for fjordene i Nord Troms allerede 1. nyttårsdag.

– Første fangst på sild fikk vi fra «Silver Bay» med 100 t den 2. januar.

Totalt på de første dagene av nyåret er det fisket 6.800 tonn. Og det er kystflåten som har bidratt mest med 5.300 tonn. Av dette kvantum har den minste kystflåte fisket 3.000 tonn.

Hoveddelen av dette kvantum er fisket i ytre deler av Reisafjorden og fisket har fram til søndag kveld vært meget godt i dette område. Søndag kveld flyttet flåten seg østover til Kvænangen. Det er fin sild en har startet årets sildefiske på, og størrelsene ligger i område 230 til 264 gram. Med snittvekt på 245 g.

Fra havet vest av Tromsøflaket har «Kvannøy» tatt en sildefangst på hele 1.550 tonn. Denne er tatt i to kast der silda har en snittvekt på 240 g.

I kommende uke så forventes det stor aktivitet fra den minste kystflåte som trenger føringsbåt for å frakte silda til kjøperne. I tillegg vil en del større kystbåter også delta i sildefiske i fjordene, og muligens noen ringnot/trål ut i havet.

Makrell:

For makrell så fikk vi fangster allerede i romjulen. Her har noen få båter fortsatt å fiske makrell i området (Øygarden) der vi hadde fangsting rett før jul. Å fiske makrell på kysten med not er høyst uvanlig, og vi kjenner ikke til lignende i moderne tid.

– Sist uke er det innmeldt vel 300 tonn med makrell fra 8 forskjellige kystbåter. Makrellen er relativt liten med snittstørrelser på rundt 200 gram.

Fra tre utenlandske båter er det innmeldt 3.900 t, der en er fisket i romjulen og de to andre på nyåret. Disse fangster er tatt på vestsiden av Shetland, og snittvektene ligger i området 391 -435 g.

– Det blir spennende å se om makrellen på kysten blir tilgjengelig utover vinteren. Fra de utenlandske båtene forventer vi større deltagelse i ukene fremover.

Hestmakrell:

Fra tre båter er det i Rogaland og Vestland innmeldt 80 tonn med hestmakrell. Som vanlig så er dette stor hestmakrell som er attraktiv ute i markedene. Snittvektene ligger på rundt 450 gram.