Under et prøvefiske i fjor høst var delen oppdrettslaks over 13 prosent.

Kan ødelegge helt

— Dette kan ødelegge laksestammen i elva helt, seier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (Nina), Peder Fiske til NRK.

— Det at det er såpass masse oppdrettslaks i bestandene for gyting er urovekkende. Og dersom det varer over tid så kan det føre til at den genetiske samansettingen av laksen rett og slett blir endret, seier Fiske til Nynorsk pressekontor.

Ikke overrasket

Daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Ivar Leinan, er ikke overrasket. Dette er resultatet av en stor oppdrettsnæring sier han.

— Det er tegn som tyder på at rømt oppdrettslaks er langt vanligere enn vi har fryktet, sier Leinan.

Også andre Finnmarks-elver opplever samme utvikling. Seniorforskar Peder Fiske i Nina sier de fanget like mye oppdrettslaks i både Vestre Jakobselv og i Repparfjordelva.

— Utviklingen fra 2009 til 2010 er lignende i begge de to elvene. Innslaget av oppdrettslaks i alle de tre Finnmarkselvene er om lag 13—14 prosent, viser resultatet av prøvene som ble tatt i høst, sier Fiske.

Lenger sør i landet er situasjonen for villaksen mange steder kritisk, etter stor innblanding av oppdrettslaks i vassdragene.