– Hele fjorden vår er ødelagt av deformert fisk fra oppdrettsanlegget. Og hjelper det å anmelde saken? De henlegger bare saken. Jeg har også hørt om en annen fisker i fjorden som har fanget deformert torsk. Dette er oppdrettstorsk, og ikke kongetorsk. Det er jeg 100% sikker på. Jeg har jobbet som fisker i mange herrens år, og kjenner godt forskjellen, sier Nilsen til Ságat.

- Beslaglagt

Rett før påske prøvde han igjen å fiske i sin egen fjord, etter å ha fisket i flere år i Finnmark.

- Det har ikke gått an å fiske i Storfjord etter at oppdrettsanleggene beslagla fjorden. Det har vært lite fisk, sier Nilsen.

– Monstertorsken fisket jeg i nærheten av oppdrettsanlegget i Storfjord. Den deformerte torsken er oppdrettstorsk. Oppdrettsnæringen ødelegger fjorden vår som er viktig gytefjord for torsk, sier Nilsen.

Ingen rømninger

Daglig leder ved Norfra konsernet, Steinar Eliassen, forteller at de ikke har hatt rømning ved Torsvågbruket i Storfjord. – Jeg blir overgitt. Vi har ikke hatt rømning ved oppdrettsanlegget i Storfjord, verken nå eller tidligere. DNA-prøvene som ble foretatt av direktoratet etter funnene av den deformerte torsken for halvannet år siden, bekreftet at vi snakket sant. Jeg snakker også sant nå, sier Eliassen.

- Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg blir oppgitt over påstandene. Det at polititet henla den tidligere anmeldelsen, forteller også mye. Vi har ikke hatt rømninger, verken forrige gang eller nå, avslutter Eliassen.

Leder Arvid Lilleng i Storfjord sameforening fortviler, og sier at monstertorsksaken dysses ned fordi det er sterke politiske og økonomiske interesser knyttet til oppdrettsnæringen.