Havforskningsinstituttet gjennomfører nå sitt polhavstokt, der man blant annet bruker en saktegående bunntrål for å kartlegge livet på havbunnen nord for Svalbard. Blant mange andre arter som ikke kom seg unna trålen, var denne håkjerringa.

Les mer om det på Havforskningsinstituttets hjemmesider.