Dermed settes det ny minsteprisrekord når torsk mellom 2,5- og 6 kilo de kommende to ukene får en minstepris på kroner 25,50,-

Også prisene på sei og rogn fra rognkjeks justeres opp, mens hyseprisen nå faller med 25 øre for snørefangets hyse i størrelsen over 0,8 kilo

Årsaken til oppgang i pris for rognkjeks, torsk og sei er økning i prisen som betales til fisker. Det samme gjelder hyse. Her har man opplevd en nedgang i førstehåndsprisen de siste dagene

De dynamiske minsteprisene for torsk, hyse, sei og rognkjeks gjelder til og med 12. mai.

Førstehåndsomsetningen i Norges Råfisklags ligger 400 millioner kroner over samme periode i 2018.

Prisutviklingen man har opplevd i år har sendt alle verdistatistikker til topps. Til tross for at torskekvoten i år er mindre, har den totale omsetningen i Norges Råsfisklag passert 6,65 milliarder kroner. Det er 400 millioner kroner mer enn for samme tid i fjord, og nesten en milliard kroner over vintersesongen 2017.