- Fiskarlaget er svært tilfreds med de avklaringene som har kommet fra de fire samarbeidspartiene i Stortinget. Dette sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

– Sett med våre øyne vil jeg betegne samarbeidsavtalen som en god start for Erna Solberg som ny statsminister, sier han i en pressemelding fra Fiskarlaget.

Reidar Nilsen sier han har vært spent på utfallet av de snart to uker lange sonderingssamtalene mellom de fire borgerlige partiene.

Spørsmålet om konsekvensutredning og eventuelt videre petroleumsaktivitet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, har skapt et sterkt engasjement blant fiskerne. Området er en smal kystsone med utfordringer knyttet til sameksistens mellom ulike næringer, samtidig som det til liks med områdene ved Møre er et svært viktig gyteområdet for store fiskestammer.

- Dette gjør områdene særlig sårbare og jeg tar det som et uttrykk for politisk klokskap at de fire partiene i sin parlamentariske samarbeidsplattform så tydelig har avklart og parkert dette mulige stridstemaet alt nå, understreker Nilsen.

Reidar Nilsen mener avtalen mellom de fire partiene med flertall i Stortinget har gitt en ryddig start på det som likevel kan bli et utfordrende samarbeid fremover.

- Jeg håper det parlamentariske grunnlaget som nå er lagt skal bidra til å gi en tydelig og avklart videre retning for norsk politikk de fire neste årene. For oss fiskere er det svært viktig med avklarte og langsiktige rammevilkår. Jeg er derfor fortsatt spent på det videre arbeidet som nå skal gjøres med å danne en ny regjering. For vår del vil det være svært viktig at landets nest største eksportnæring får den nødvendige politiske tyngden i den nye regjeringen kraft av en innsiktsfull og bredt orientert statsråd, påpeker Reidar Nilsen.

Avtalen mellom de fire borgerlige partiene som ble undertegnet mandag 30. september sier følgende om petroleumsvirksomhet:

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal ikke konsekvensutredes eller åpnes i perioden 2013-2017.

Møreblokkene, Skagerrak og områdene utenfor Jan Mayen blir ikke åpnet for oljevirksomhet.