Ny kvoteenhet for maksimalkvote er satt til 42,4855 for fartøy med største lengde under 15 meter og 23,6031 for fartøy med største lengde over 15 meter.

Bakgrunn for beslutningen er å tilrettelegge for en intern refordeling i lukket kystgruppe. Beslutningen har virkning fra og med i dag.