- Hele 23 300 tonn er registrert i journalen i årets andre uke og det er kystflåten som i hovedsak har fanget dette kvantumet. Og det er, med unntak av ett lite kvantum som er tatt på Møre, på Kvænangen og Reisafjorden det er fisket, skriver sildelaget i sin siste ukerapport om NVG-silda.

Fangstfordelingen mellom gruppene er som følgende: Ringnot/trål 5 155 tonn, kyst direktehåvere 14 250 tonn og kyst låssatt 3 895 tonn. Størrelsen på silda i området ligger fra 180 til 257 gram, vektet snitt på 241 gram.

Går for fullt

Mottaksanleggene i nord går for fult, mens ringnot og noen større kystbåter har valgt å gå til Vestlandet og Danmark med sine fangster. Flåten som låssetter har nytt godt av ordningen med at føringsfartøy kan ta rett fra nota.

- Ordningen er i alle fall arbeidsbesparende for de som deltar i den. Totalt er det levert vel 5 000 tonn til føringsfartøy denne uke, noe av dette inngår i forrige ukes ukekvantum.

Den havgående flåte som gikk ut i Norskehavet på leting etter den store silda som var det før jul, fant ikke sild i fangstbare forhold og værforholdene gjorde at flåten gikk til land igjen.

- Nå i slutten av uka er to-tre båter gått ut igjen, vi har fått informasjon om at de registrer en del sild, men den står svært dypt. Et par båter er nesten opp mot 69 grader Nord, rett ut av Bø i Vesterålen og det registres sild i dette området. Så blir det spennende å se hvor lenge silda blir stående på Kvænangen /Reisafjorden før den trekker ut. I fjor på denne tid hadde den største silda forlatt fjordene, kun noe småsild var igjen, heter det i ukesoppsummeringen.

Nordsjøsild

For nordsjøsilda har resultatet vært magrere. Første uke av januar gikk 5 båter på leting etter sild i Skagerak. Resultatet ble heller lite, knappe 200 tonn ble den totale fangsten på hele flåten. Selv om at været hemmet aktivitet en kort periode rapporteres det om ubetydelige registreringer av sild i dette området.

En båt har vært i EU sonen, området Bressay Bank, rute 42-33, og tatt en fangst på 430 tonn. Silda hadde en størrelse på fra 125 til 138 gram i snitt og blir levert i Danmark.

I ytre Oslofjord, Horten / Sandefjordområdet, har et fartøy hatt to låsfangster med nordsjøsild, til sammen vel 60 tonn. Fisken har en snittstørrelse på ca. 145 gram og er solgt til svensk kjøper.