- For å bekjempe fiskerikriminalitet må man se på hele næringskjeden. Målet er å ta bakmennene – ikke bare båtene deres. For å bli mer slagkraftige må vi jobbe på tvers av etater og landegrenser, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Norsk initiativ

Norge tatt initiativ til et nytt internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet og i dag stiftes Nord-atlantisk fiskerietterretning. Norge, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Irland, Danmark og Island deltar i samarbeidet, som skal jobbe for å avdekke økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen.

- Ulovlig fangst og omsetning er ikke bare en trussel mot fiskebestandene, det gir også grunnlag for en enorm svart økonomi. Fiskerisektoren er internasjonal, og kjenner ingen grenser. Vi skal ha nulltoleranse for ulovlig fiske, uansett hvor det skjer, sier fiskeriministeren.

Informasjonsutveksling

I et styrket internasjonalt samarbeid skal fiskerimyndigheter, tollmyndigheter og skattemyndigheter jobbe for å styrke informasjonsutvekslingen om alt fra ulovlig kapitalflyt til sosial dumping innen fiskerinæringen.