Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen har innstilt på avslag når saken skal opp til endelig behandling i fylkesutvalget 12. november, skriver Troms Folkeblad.

Les også: Måtte velge splittelse eller mannefall

- Holder med en lokalitet

Norway Royal Salmon har søkt om to lokaliteter til utvikling av et helt nytt oppdrettskonsept. Et i Ytre Øyfjorden utenfor Husøy og en ved fellesholmen i Tromsø kommune.

Simonsen mener det er tilstrekkelig med en lokalitet, ettersom selskapet selv har sagt at de primært ønsker å benytte Fellesholmen til å utvikle det nye konseptet Arctic Offshore Farming.

I sin innstilling viser fylkesrådet også til Fiskeridirektoratets fraråding i Ytre Øyfjord av hensyn til fiskeriinteressene.

- Etter en helhetlig vurdering legger Fylkesrådet til grunn at dette vil gi de beste samfunnsmessige resultater, heter det i innstillingen.

Led også: Opprivende krangel splitter Senja-fiskerne

Har splittet befolkningen

Den planlagte etableringen har skapt store motsetninger på Senja. Det har vært så steile fronter at Nordre Senja Fiskarlag for halvannen uke siden ble splittet. Fiskerne fra Husøy forlot laget og danner sitt eget Senja Fiskarlag, etter at fiskerne ikke klarte å bli enige om en felles oppdrettspolitikk. Helt sentralt i konflikten sto Norway Royal Salmons planer i Ytre Øyfjord. Husøyfiskerne har vært bastante motstandere, mens kollegene i nabobygda Fjordgård har gitt etableringen sin velsignelse.

Les også: Oppdretts-avgjørelse tar tid