Eksporten av makrell økte med 338 millioner kroner eller 45 prosent første halvår til totalt 1,1 milliard kroner. I juni var økningen på 49 millioner kroner eller hele 103 prosent til totalt 98 millioner kroner. For makrell er det Kina og Russland som er de viktigste mottakerne.

Eksporten av sild falt med 90 millioner kroner eller 4 prosent første halvår til en samlet verdi av 2,2 milliarder kroner. I juni var eksportverdien av sild på 288 millioner korner som er en liten nedgang sammenlignet med juni i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.