Dagstengingen innebærer at direktoratet bare tillater fiske mellom klokken 18 og 08 i fiske etter NVG-sild nord for 64⁰N og sør for 65⁰N. I tidsrommet fra kl. 08:00 til kl. 18:00 er det forbud mot fiske. Dette gjelder inntil forbudet blir opphevet, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Bakgrunnen for tiltaket er meldinger om fartøy som har problemer med å håndtere store fangster og at deler av fangsten flyter ut av nota og dør.

Silda er nå på gytevandring sørover og fisket pågår utenfor Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er vanlig rutine på feltet at fiskeflåten vurderer risikoen for at denne typen risiko kan inntreffe og i mange tilfaller unnlater derfor også skipperne å sette noten når det er fare for at en kan få så store fangster at fangsttap kan inntreffe.

Kystvakta og Fiskeridirektoratet ber også rutinemessig fiskerne om å redusere aktiviteten når det er store stimer av fisk som kan medføre tap av fangst.