- For Gamvik kommune har det vært en langvarig prosess. Vi har vært opptatt av å være en god tilrettelegger. Samtidig har vi jobbet mye for å sikre gode rammebetingelser for fiskerinæringa i Gamvik. Gamvik kommune og politisk ledelse i fiskeridepartementet har hatt flere møter, samt jobbet konstruktivt for å finne gode løsninger, sier Olaussen.

Fiskeridepartementet vil gjennom statssekretær Ronny Berg være tilstede ved overtagelsen.

- Det er svært gledelig med den optimismen man nå ser i Mehamn. Regjeringen er opptatt av å legge best mulig til rette når det nå skapes nye arbeidsplasser i kommunen. Tilgang på nok fisk er selvsagt viktig om de skal lykkes og jeg vil under pressekonferansen si noe mer konkret om dette, sier statssekretær Ronny Berg i en pressemelding.