Tilsammen kjøpte 30 oppdrettsselskap nye laksetillatelser for nesten seks milliarder kroner, da staten auksjonerte bort nye tillatelse for 27.189 tonn laks, ørret og regnbueørret.

Oppnådde det dobbelte

Fiskeri og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen sier at seks milliarder kroner er det dobbelte av hva man oppnådde sist det ble solgt laksetillatelser.

- Dette bekrefter at vi har en fremoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten, sier Ingebrigsen i en pressemelding.

Stor interesse

Hele 42 selskap var påmeldt til auksjon der 30 selskap til slutt satt igjen med de nye som vil øke produksjonskapasiteten med 27.189.

Tillatelsene er solgt i områder langs kysten hvor miljøsituasjon er vurdert som god, og vil gi en vekst i norsk oppdrettsnæring på mer enn tre prosent.

- Det gleder meg at så mange selskap har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. Dette viser at auksjoner kan være en god tildeling form for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier ministeren.