Den nye prisen er satt til kroner 13,60 per kilo. Prisen omfatter makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper, opplyser sildelaget.

Også prisen for nordsjøsild er endret denne uken. Fra og med mandag var minsteprisen satt til kroner 4,81 per kilo. I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.