Arbeiderne som er fra Polen og Litauen har vært fast ansatte ved Nordkyn Seafood siden mars. Men Sparebanken i Kjøllefjord nekter å opprette konto til de 15, skriver Finnmarken.

Prøvetid

– Banken sier at når arbeiderne ennå har prøvetid, vil de ikke opprette konto fordi de kan stikke av.

Men disse menneskene er jo fast ansatte, og skal være her lenge. De er ikke sesongarbeidere som forsvinner om noen måneder, sier daglig leder Oddvar Jenssen til Finnmarken.

Får ikke lønn

Arbeidsgivere har ikke lov til å utbetale mer enn 10.000 kroner i kontanter i året. Dermed kan ikke arbeiderne motta lønn uten en konto i en norsk bank.

– Vi kan ikke gjøre noe, vi må bare vente og se. Vi har fått tilbakemelding fra banken om at de skal undersøke internt hvordan de skal behandle dette. I mellomtida kan vi ikke gi de lønn. Det er et problem, fordi det er mange som ikke har alt de trenger, og ikke får betalt husleie. De kan ikke fungere som normalt, framholder Jenssen overfor avisa.

Uholdbart

Enkelte av arbeiderne har måtte løse problemene med å låne kontoene til venner, men Jenssen framholder at dette er en helt uholdbar situasjon.

Ingen av de ansatte ønsker å stå fram, men har overlatt til Oddvar Jenssen å tale deres sak.

Eneste bank

Sparebanken Nord-Norge i Kjøllefjord er den eneste banken i området, men hverken banksjefen eller regiondirektøren har kunne kommentere praksisen.

Rolf Ivar Hansen i Nordea gjør det forøvrig klart at de hos dem ikke ville vært noen problemer med å opprette konto så lenge de kan legge fram nødvendig dokumentasjon.

Ikke saklig grunn

Ifølge finansavtaleloven kan ikke bankene uten saklig grunn nekte noen å åpne et kundeforhold.

– At kunden er utenlandsk, er ikke en saklig grunn, noe som er utvilsomt og spesielt uttalt i forarbeidene til loven, fastslår finansdepartementet.