I dag kan alle som ikke er registrert som fiskere tjene litt ekstra penger og levere opp til 1000 kilo fisk.

Leverte i skoletida

Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet sier at hun har fått beskjed om at unger ned i syv-årsalderen har levert fisk. Et av de verre eksemplene er at en ti-åring skal ha levert 990 torsk på en dag – i skoletida!

- For en voksen mann kan det være mulig, men for et barn er det ikke det, sier hun til NRK Nordland.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det så langt registrert at 17 av fritidsfiskerne i den aktuelle kommunen i Lofoten har levert hele kvota si etter ett sjøvær.

Samme etternavn

Det spesielle er at mange av fritidsfiskerne har samme etternavn.

– En stikkprøve vi har gjort viser at 40 prosent av barna som leverte fisk på fritidskvota si hadde tatt opp mot 990 og 999 kilo på én leveranse. Det vil si at de hadde tatt hele årskvota på en gang, og det skal godt gjøres å beregne det så nøyaktig, sier Andersen.

Nå vil hun sette stopper for det hun mistenker er omfattende fiskefusk. Hun har foreslått ei regelendring for fiskeridirektøren som innebærer 15-årsgrense for å få lov til å drive fritidsfiske. Men ikke alle er enige i at dette er veien å gå.

Uenig om aldersgrense

Leder i Bodø fiskarlag, Hilmar Sivertsen synes det er synd at det er noen som utnytter hullet i regelverket. Han er likevel uenig i Fiskeridirektoratets forslag for 15-års aldersgrense.

– De må jo nesten få det inn med morsmelka at de har lyst til å holde på med fiske. Da går det ikke an å vente til man er 15 år. Da er det for sent, sier Sivertsen.

Fiskerinæringa sliter med høy gjennomsnittsalder, og Sivertsen mener ei høy aldersgrense vil gjøre det enda vanskeligere å få ungdommer inn i yrket. Han vil foreslå ei lavere aldersgrense på 11-12 år.

– Når man ser på alderssammensetningen blant de som driver fiske i dag så blir den høyere for hvert år. Vi er nødt til å gjøre noe dersom noen skal føre dette yrket videre.