Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019. Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018.

Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018. 2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn.

Det var 6.700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020. Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde over 8.000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning.

Denne oversikten viser verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020:

Torsk 8.079 mill kr 63,4 %

Hyse 1.089 8,6 %

Sei 945 7,4 %

Reker 747 5,9 %

Kongekrabbe 392 3,1 %

Blåkveite 308 2,4 %

Snøkrabbe 255 2,0 %

På grunn av korona-situasjonen blir det i år et digitalt møte over en dag. Møtet kan følges med innlegg og debatter via en link som legges ut på www.rafisklaget.no.