Det melder Råfisklaget på sine nettsider.

– I hovedsak fersk fisk

Omsetningen øker i følge laget enda et hakk fra den foreløpige bunnoteringen i uke 29.

– Økningen kommer i hovedsak på fersk fisk. Langs kysten er det kongekrabbe som bidrar mest i Øst-Finnmark, tett fulgt av torsk. I Vest-Finnmark og Troms er det notseien som dominerer, og der har det vært en betydelig økning de siste to ukene, skriver de i ukerapporten.

Mest frossen reke

I Lofoten og Vesterålen er det også seien som bidrar mest, men da tatt med andre redskaper. Lengre sør er det taskekrabbe, breiflabb og leppefisk som drar opp. På frossen fisk er det størst landinger av reke.