- 2014 blir trolig et av tidenes tre beste omsetningsår for den norske fiskeflåten. Med 7,5 milliarder nærmer vi oss toppsesongene 1998 og 1999, sier assisterende direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland.

– Det er realistisk å se for seg en totalomsetning i år på rundt 7,5 milliarder, som er minst en halv milliard kroner over det vi forventet i vårt distrikt. Det ser jeg i sammenheng med at kystflåten i år kommer til å ta hele sin kvote og at de har gjort en fenomenal jobb på hyse og sei. Seiprisen er historisk høy, hyseprisen er god og dette har utløst positiv energi i flåten, sier Haugland.

2014 ser også ut til å bli historisk ved at kystflåten får tatt alle sine kvoter. - Det gir håp om fortsatt god utvikling for næringen fremover. Mitt håp er at forskerne og fiskerne sammen kan bidra til at det opprettholdes et stabilt kvotenivå og at vi slipper å se en kvotekurve som svinger for mye, sier han.

Og det er ikke bare i Råfisklaget det jubles. Sjømatrådet melder at sjømateksporten fra Norge så langt har passert 62,5 milliarder kroner, 900 millioner kroner høyere enn for hele 2013. Og fortsatt er det flere uker igjen til nyttår…