Fangstrapporten fra Norges Råfisklag viser at det per uke 22 var registrert landinger fra kun 147 båter i rognkjeksfisket, hvor 43 er fra Finnmark, 76 fra Troms og 28 fra Nordland.

Mer enn halvert

Ved utgangen av uken var det samlede kvantumet på kun 122 tonn. Til samme tid i fjor var det fisket og landet 278 tonn, og ser en på 2009 var landet kvantum på 330 tonn.

- Den samme negative trenden ser en også når det gjelder antall deltakende fartøy der det per uke 19 i 2009 var 309 aktive fartøy mens det til nå i år bare er 147, altså en halvering av antall deltakende fartøy, fastslås det i rapporten.

Minstepris

I all hovedsak betales for det minstepris (kr 39) for fersk rognkjeksrogn. For selvtilvirket vare varierer prisen noe, snittprisen ligger på 8.500 kr pr tønne, mens beste betalte pris er på kr 9.000,- pr tønne.