Totalt for sist uke ble det gjennom Norges Råfisklag omsatt 1.310 tonn av denne kvota, til verdi 43,6 mill kroner.

5.500 tonn er avsatt til dette fisket, fra starten 20. mai til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. Etter en treg start med nordøst kuling, tok landingene seg opp mot slutten av uka. Det blir fort trangt om de beste fiskeplassene, noe vi også har registrert under starten av årets fiske.

Nesten hele kvantumet omsatt i rund tilstand, med snittpris på kr 33,21 pr kg, kr 4,50 eller 16 % opp fra kr 28,71 i startuka i fjor, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Av det var 550 tonn tatt på garn, 450 tonn på line/autoline og 310 tonn på snurrevad. Størst kvantum landet i Troms med 590 tonn, deretter Lofoten med 370 tonn, Vesterålen med 240 tonn og Øst-Finnmark med 90 tonn.