I 2020 eksporterte Norge 5 400 tonn skrei til en verdi av 262 millioner kroner, det nest beste året noensinne.

- I fjor hadde vi en sterk inngang på året, med høye priser både til fiskerne og i markedene før koronapandemien inntraff. I er er realiteten at veldig mange restauranter i Europa fortsatt er stengt, noe som er svært utfordrende for eksporten, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

Viktig jobb

Styret i Råfisklaget har derfor bestemt seg for å bevilge to millioner kroner for å styrke markedsføringen av fersk fisk. Beløpet skal investeres gjennom aktivitetene til Norges sjømatråd.

- Norges sjømatråd gjør en svært viktig jobb med å markedsføre norsk sjømat over hele verden, og nå er det utfordrende og krevende tider. Vi mener derfor at det både er nødvendig og fornuftig å øke markedsinvesteringene for skrei ute i markedene, sier Svein Ove Haugland.

Høy synlighet

- Koronapandemien har ført til stengte restauranter i de fleste markedene, og flere må lære seg å tilberede fisken hjemme. Skrei er en unik og utsøkt råvare som veldig mange europeere tradisjonelt sett spiser ute. Nå blir hjemmekonsumet og dagligvaremarkedet enda viktigere, og med midlene fra Råfisklaget kan vi sikre skreien høy synlighet gjennom denne sesongen, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Sjømatrådet har i samråd med Råfisklaget bestemt seg for å bruke midlene til å styrke satsingen i Spania, som er det største eksportmarkedet for skrei.

Dobler investeringene

- Det er tøffe tider i Spania, og restaurantene er stengt i en rekke regioner. Alle dagligvarebutikker og spesialbutikker er derimot åpne, og det betyr at årets skreikampanje er planlagt i dagligvaresektoren. Takket være midlene fra Råfisklaget blir årets kampanje dobbelt så stor som under rekordåret 2020. Den digitale kampanjen starter 1. februar, og da mottar over 5.000 butikker skreimateriell, sier Norges sjømatråds sjømatutsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Den forsterkede markedsføringsinnsatsen gjør det mulig å markedsføre skreien på TV i en hel måned, fra 15. februar og frem til 15. mars.

- I samme periode vil vi snakke med rundt 10 millioner spanske konsumenter i våre sosiale medier. PR-kampanjen skal inspirere konsumentene til å lage skrei hjemme, og i sum blir dette tidenes største kampanje, sier Bjørn-Erik Stabell.

Formidabel vekst i Spania

Skrei har hatt en formidabel utvikling i det spanske markedet. I 2016 eksporterte Norge 520 tonn til en verdi av 18,6 millioner kroner. I 2020 var skreivolumet økt til 1 263 tonn, mens verdien var økt til hele 57,8 millioner kroner. Spania er nå det største markedet for skrei.

- Spanjolene har virkelig omfavnet denne fantastiske gode, sunne og bærekraftige råvaren som norske fiskere sender til Spania hver eneste vinter, sier Bjørn-Erik Stabell.